Občanské sdružení Pod křídly

Občanské sdružení Pod křídly vzniklo v červnu 2000 na pomoc a podporu mladým lidem, kteří vyrůstali v dětských domovech, výchovných ústavech, v pěstounské péči a v sociálně slabých rodinách a kteří ve své dospělosti odcházejí do samostatného života.

Svou činností se občanské sdružení Pod křídly zaměřuje na:

  • realizaci projektu Pod křídly (stavby a provozování Domů na půl cesty)
  • realizaci projektu Občanská poradna při občanského sdružení Pod křídly
  • spolupráci se všemi subjekty a organizacemi, které se zabývají problematikou náhradní rodinné péče, mladých dospělých po ukončení pěstounské péče a ústavní výchovy v dětských domovech

Novinky

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem donorům, sponzorům a příznivcům, kteří v roce 2015 podpořili činnost spolku Pod křídly a to nejen finančně, ale i svou přízní a nadšením. Za finanční podporu děkujeme především: – Zlínskému kraji – za podporu z program Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 – Sociálnímu fondu města Zlína – […]

FINANČNÍ PODPORA

V roce 2014 byl provoz domů na půl cesty spolku Pod křídly podpořen : Domy na půl cesty ve Valašském Meziříčí z dotace MPSV a města Valašské Meziříčí. Dům na půl cesty ve Vsetíně z dotace MPSV a města Vsetín. Domy na půl cesty ve Zlíně z dotace MPSV a statutárního města Zlín. Děkujeme za […]

PODĚKOVÁNÍ

Vážení přátelé, milí příznivci, děkuji Vám za podporu, kterou jste mi vyjádřili v rámci projektu „Příběhy neobyčejné energie“. Od nadace ČEZ jsme obdrželi částku ve výši 100.000 Kč. Emilie Smrčková, přesedkyně spolku Pod křídlyhttp://www.podkridly.cz/podekovani/http://www.podkridly.cz/podekovani/

Příběhy neobyčejné energie

Předsedkyně spolku POD KŘÍDLY Emilie Smrčková je jedním z osmi finalistů PŘÍBÉHŮ NEOBYČEJNÉ ENERGIE. Sérii dokumentů Příběhy neobyčejné energie přináší Skupina ČEZ ve spolupráci s Českou televizí. Jejich zástupci společně vybírali z více než 500 diváckých námětů plných hrdinů, pro něž je vlastní radost až na druhém místě. Výsledkem je série osmi různorodých dokumentárních filmů, které […]

Změna právní formy

Občanské sdružení Pod křídly nabylo od 5.8. 2014 právní formu spolku, nově tedy spolek POD KŘÍDLY. Předsedkyní spolku je paní Emilie Smrčková. euroasie.info