Získali jsme ocenění

Sociálně prospěšný podnikatel roku 2009 ...[více].

Občanské sdružení Pod křídly

Občanské sdružení Pod křídly vzniklo v červnu 2000 na pomoc a podporu mladým lidem, kteří vyrůstali v dětských domovech, výchovných ústavech, v pěstounské péči a v sociálně slabých rodinách a kteří ve své dospělosti odcházejí do samostatného života.

Svou činností se občanské sdružení Pod křídly zaměřuje na:

  • realizaci projektu Pod křídly (stavby a provozování Domů na půl cesty)
  • realizaci projektu Občanská poradna při občanského sdružení Pod křídly
  • spolupráci se všemi subjekty a organizacemi, které se zabývají problematikou náhradní rodinné péče, mladých dospělých po ukončení pěstounské péče a ústavní výchovy v dětských domovech

Novinky

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem donorům, sponzorům a příznivcům, kteří v roce 2015 podpořili činnost spolku Pod křídly a to nejen finančně, ale i svou přízní a nadšením. Za finanční podporu děkujeme především: - Zlínskému kraji – za podporu z program Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 - Sociálnímu fondu města Zlína - [...]

FINANČNÍ PODPORA

V roce 2014 byl provoz domů na půl cesty spolku Pod křídly podpořen : Domy na půl cesty ve Valašském Meziříčí z dotace MPSV a města Valašské Meziříčí. Dům na půl cesty ve Vsetíně z dotace MPSV a města Vsetín. Domy na půl cesty ve Zlíně z dotace MPSV a statutárního města Zlín. Děkujeme za [...]

PODĚKOVÁNÍ

Vážení přátelé, milí příznivci, děkuji Vám za podporu, kterou jste mi vyjádřili v rámci projektu „Příběhy neobyčejné energie“. Od nadace ČEZ jsme obdrželi částku ve výši 100.000 Kč. Emilie Smrčková, přesedkyně spolku Pod křídlyhttp://www.podkridly.cz/podekovani/http://www.podkridly.cz/podekovani/

Příběhy neobyčejné energie

Předsedkyně spolku POD KŘÍDLY Emilie Smrčková je jedním z osmi finalistů PŘÍBÉHŮ NEOBYČEJNÉ ENERGIE. Sérii dokumentů Příběhy neobyčejné energie přináší Skupina ČEZ ve spolupráci s Českou televizí. Jejich zástupci společně vybírali z více než 500 diváckých námětů plných hrdinů, pro něž je vlastní radost až na druhém místě. Výsledkem je série osmi různorodých dokumentárních filmů, které [...]

Změna právní formy

Občanské sdružení Pod křídly nabylo od 5.8. 2014 právní formu spolku, nově tedy spolek POD KŘÍDLY. Předsedkyní spolku je paní Emilie Smrčková. euroasie.info
Pomáhají nám
Nadační fond pomoci


Rádio Čas