BYTY „POD KŘÍDLY“

Byty „Pod křídly“ - vznikly transformací z domů na půl cesty „Pod křídly“. Vlastníkem těchto bytů a jejich pronajímatelem je spolek Pod křídly.

V těchto bytech poskytujeme nájemní bydlení se sociální podporou cílové skupině nájemníků, kteří k samostatnému bydlení potřebují různou míru sociální podpory.      

Sociální podpora je poskytována na základě dohody mezi pronajímatelem a nájemníkem a je realizovaná formou poradenství, socioterapeutických aktivit a pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání běžných záležitostí.

PRO KOHO JSOU BYTY URČENY?

  • osoby se zdravotním postižením, které jsou schopny bydlet samostatně
  • osoby v nepříznivé sociální situaci, kdy posouzení této situace je v kompetenci pronajímatele

Podmínkou pro uzavření nájemní smlouvy s nájemníkem je uzavření dohody o poskytování sociální podpory.

Zájemce o poskytnutí bydlení v bytech „ Pod křídly“ se může obrátit na předsedkyni spolku Pod křídly – Emilií Smrčkovou, tel. 604 877 266, e-mail: podkridly@podkridly.cz

KDE SE BYTY „POD KŘÍDLY“ NACHÁZÍ?

  • Valašské Meziříčí, Hranická 418
  • Vsetín, Rokytnice 481
  • Kostelec u Zlína - Štípská 667, 668
  • Valašské Meziříčí, Fügnerova 600