DOMY NA PŮL CESTY VE ZLÍNĚ

5. Štípská 667, 668, Kostelec u Zlína, tel.: 571 117 058
6. Kamenná 3848,  Zlín, tel.: 571 117 063

Emilie Smrčková,  sociální pracovnice
mobil: 604 877 266

pracovnice v sociálních službách
mobil: 733 254 392
mobil: 733 254 952

Domy ve Zlíně