BYTY POD KŘÍDLY

Emilie Smrčková
sociální pracovnice a vedoucí bytů Pod křídly
mobil: 604 877 266

- Hranická 418, Valašské Meziříčí
- Rokytnice 481, Vsetín
- Fügnerova 600, Valašské Meziříčí

- Štípská 667, 668, Kostelec u Zlína - sociální pracovnice mobil  603 502 991