BYTY POD KŘÍDLY

Emilie Smrčková
vedoucí bytů Pod křídly
mobil: 604 877 266

- Hranická 418, Valašské Meziříčí
Rokytnice 481, Vsetín
- Fügnerova 600, Valašské Meziříčí

pracovnice v sociálních službách
mobil: 737 720 521

- Štípská 667, 668, Kostelec u Zlína

pracovnice v sociálních službách
mobil: 733 254 392