PODĚKOVÁNÍ

Vážení přátelé, milí příznivci,

děkuji Vám za podporu, kterou jste mi vyjádřili v rámci projektu „Příběhy neobyčejné energie“. Od nadace ČEZ jsme obdrželi částku ve výši 100.000 Kč.

Emilie Smrčková, přesedkyně spolku Pod křídly