PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem donorům, sponzorům a příznivcům, kteří v roce 2015 podpořili činnost spolku Pod křídly a to nejen finančně, ale i svou přízní a nadšením.

Za finanční podporu děkujeme především:

  • Zlínskému kraji – za podporu z program Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015
  • Sociálnímu fondu města Zlína
  • městu Vsetín
  • městu Valašské Meziříčí